FUNDACJA INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nasza działalność

Nasza fundacja skutecznie realizowała wiele różnych akcji o charakterze edukacyjnej, informacyjnej, naukowej, doradczej oraz promocyjnej, między innymi trzy konferencje Forum Paliw Alternatywnych, Innowacje w Odnawialnych Źródłach Energii oraz Przemysł 4.0

Odtwórz wideo

Na wstępie

Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjnej, informacyjnej, naukowej, doradczej i promocyjnej organizując w całym kraju wiele projektów. Działalność upowszechniająca naukę jest jednym z celów statutowych działalności Fundacji. 

Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych skutecznie realizowała trzy konferencje Forum Paliw Alternatywnych w celu upowszechnienia, promocji i popularyzacji wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej. W tym była konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Fundacja INES jest "think tankiem", tj. niezależną organizacją pozarządową tworząca idee i programy dla życia gospodarczego i społecznego w Polsce. INES jest organizacją prywatną, niekomercyjną i niezależną, działającą od roku 2008."

Nasza wizja

Fundacja prowadzi działania własne, a także współpracę z partnerami w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, doradztwa oraz edukacji na rzecz rozwoju sektora MSP i wspierania nowatorskich rozwiązań technologicznych.

Nasze Wartości

Nasze wartości determinują działania Fundacji i są wizytówką tego, w jaki sposób działamy wewnątrz Fundacji oraz z naszymi klientami partnerami. Partnerstwo - z szacunkiem podchodzimy do siebie i naszej różnorodności, która jest naszą siłą. Rozwój - nieustająco uczymy się i rozwijamy.

Główny profil działalności INES:

Konferencje

Doradztwo

Wsparcie finansowe MSP

Szkolenia

- Realizacja projektów własnych oraz partnerskich w zakresie finansów, venture capital, edukacji, innowacyjności, transferu technologii.

Główne cele fundacji:

  • Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • Prowadzenie działalności nakierowanej na rozwój innowacyjności oraz transfer technologii
  • Prowadzenie działalności naukowo-badawczej na rzecz rozwoju nauk społecznych i ekonomicznych
  • Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój segmentu małych i średnich przedsiębiorstw na rynku
  • Prowadzenie działań mających na celu wspomaganie rozwoju świadomości przedsiębiorców poszukujących zewnętrznego kapitału na rynku finansowym
  • Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Krzewienie nauki, edukacji oświaty i wychowania
  • Warunkowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciw działanie patologiom społecznym
  • Wspieranie rozwoju i popularyzacja polskiej myśli naukowej m.in. w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych w Polsce oraz UE